Skip to main content

Datafeeds report

De datafeeds veranderen nogal eens van structuur, of verdwijnen soms helemaal al dan niet tijdelijk.

De feedcron rapporteerd problemen. Hieronder een korte uitleg van de meldingen.

De feeds die een warning of error veroorzaakt hebben zijn terug te vinden in het feed overzicht door te filteren op 'attention', teven zijn deze feeds gemerkt door een driehoekje i.p.v. het groene published icoon.

 

 

data parsing error

De feed kon niet correct worden opgehaald of niet correct worden verwerkt:

  • Feedserver niet bereikbaar
  • Feed niet beschikbaar
  • Feed incompleet bij xml een probleem)
  • Feed incorrect (veelal bij xml een probleem, bijvoorbeeld incorrecte codering
  • Feed leeg

Oplossing ?

Vaak zijn de problemen van tijdelijke aard en lukt het ophalen en parsen de volgende keer wel. Als de melding meerdere keren langskomt is het tijd te gaan kijken.

Helaas zijn er wat feeds die nogal vaak van inhoud wisselen...

Callback function xxx does not exist

in de feed confguratie gebruik je een callback functie die niet bestaat.

 

data parsing warning/configuration warning

raw keys

Deze melding komt als de structuur van de aangeboden data wijzigt. Dus de veldnamen van de feed komen niet meer overeen met de veldnamen die bekend zijn.

field mismatch

Dit is te zien als een lijstje met velden die niet meer voorkomen:

menu_6 description3
list_2 description3

Meestal gaat dit samen met een melding over de raw keys. Maar als je bent vergeten de configuratie aan te passen na een wijziging in de feed komt deze melding je alsnog waarschuwen.

Oplossing ?

Ga naar de configuratie van de betreffende feed en klik op 'Toepassen/Apply', de feed en dus de nieuwe velden worden dan opgehaald en opgeslagen. Hierna controleer je links de configuratie.

 

Telkens weer warnings

Sommige feeds veranderen heel vaak van structuur, bijvoorbeeld de feeds van DTI en eurocamp waar de feed een lange lijst met vertrekdata bevat. Op dit moment is er geen echte oplossing voor dit probleem:

  1. Je kunt ervoor  kiezen de check uit te schakelen ( zie onder : RAW ). Dit kan echter niet op basis van individuele feeds.
  2. Het interval (frequentie) van het parsen van de feed hoger zetten zodat je minder vaak een melding krijgt.

 

Uitschakelen

Door middel van defines in de feeds.php kun je de checks uitschakelen , zie de feeds(-example).php:

  • define('DISABLE_ITEMS_CHECK',1);
  • define('DISABLE_KEY_CHECK',1);
  • define('DISABLE_RAW_CHECK',1);