Case : Pharos feed

Vaak is het nodig de informatie in de feeds wat aan te passen, ISO-codes naar land informatie. Beschrijving inkorten of bijvoorbeeld een foutieve codering repareren. Voor deze aanpassingen is het mogelijk voor elke feed een callback functie te maken.

 

De Pharos feed

De gewone pharos feed ( tradetracker ) kent een tweetal problemen, ten eerste staat in sommige landennamen de aanduiding 'winter'. Daarnaast staan in de feed zowel gewonen reizen, stedentrips en wintersport reizen door elkaar. Onderstaand een voorbeeld van een callback functie om deze te repareren.


{include_code_listing /var/www/www.affiliatefeeds.nl/images/code/pharos-66.txt}

De code gaat in 'feeds.php' in de feed configuratie vervang je nu generic_cb door pharos_cb

 

Er is ook een aparte pharos feed met alleen de wintersport reizen. Deze kent nog wel het probleem met de aanduiding 'winter' in de landennaam. De aanpassing van de groep is echter niet meer nodig.

Elke feed gebruikt standaard een vaste callback functie ( generic_cb ) deze standariseerd de data voor de sql-import. Het is van belang dat in elke custom callback functie de vaste callback ook aangeroepen wordt!