The numbers on this page refer to the subversion (svn) revision numbers. The number of your install can be found on the 'about' page in the datafeeds section in the administrator or in the 'extensions Install/Uninstall' submenu components

 

click out/framed merchant page (1135)

the component supports a clickout out to an external page, either for tracking or as framed view

title and description search (1090)

the component now supports full text search using the component search. The search is performed using mysql-like or using a full text search (in boolean mode). Please enable a full text index on the description and title fields before unlocking the later feature. Be aware that text search is expensive. Please report your experience.

mysql statements for full text index

ALTER TABLE `jos_dataitems` ADD FULLTEXT(`title`)

ALTER TABLE `jos_dataitems` ADD FULLTEXT(`description`)


Cleafs feed structure (975)

the parser does not support the old format anymore.

The fields in additional are returned as is, fields with internal delimiters like xxx/yyy/zzz are not splitted. As a result the fields c_0, c_1 etc are not available anymore

 

M4n and affilinet Feed of feeds (956)

gzopen (798)

the component allows using gz (gzip) compressed files, for a faster download. gz compressing is supported by for example webgains and standard by commission junction.

The option is not enabled by default. gzopen works fine on uncompressed files but is a bit slower compared to fopen.

add

define('USE_GZOPEN',true);

to your feeds.php to enable gz support

Search plugin (717)

de parameters van de search plugin zijn aangepast, de link die terugwijst naar de items is nu naar believen in te stellen

 

merchant tmpl voor de module

er is een  template voor de module gekomen die gebruikt maakt van de merchant url en merchant image uit de feed configuratie.

 

datafeeds en commentaar (707)

Er is een experimente versie van de component template waar het mogelijk is om commentaar aan items toe te voegen. Dit is op basis van jcomment en een plugin.

 

feed namen (666)

soms hebben merchants meerdere feeds, die allemaal een unieke naam moeten hebbenb in de configuratie. Die zie je dan ook allemaal terug in de menu's. Het is nu mogelijk 'subnamen' op te geven in de configuratie:

  • sunweb:wintersport
  • sunweb
  • sunweb:autovakanties

wordt allemaal sunweb.

database aanpassing

Er is een wijziging van de database geweest, bij een upgrade wordt die automatisch aangepast. Echter, in oude versies van joomla (< 1.5.10) werkt de upgrade niet goed ( bug in joomla ). Problemen? Ga naar http:///administrator/index.php?option=com_datafeeds&c=check en  voor de check en update uit.

libxml fix (608)

de manier waarop de libxml bug te omzeilen is is aangepast

Wijzigingen database structuur (585)

In de loop van de tijd zijn er een aantal kleine wijzigingen in de structuur van de database geweest. Voor de belangrijkste is er een check toegevoegd ( svn : 585 ).

  • Een upgrade kan nu wat langer duren afhankelijk van de omvang van de database.
  • Het is van belang met een recente versie van joomla te werken ( > 1.5.10 ). In de oudere zit een fout in de installatie procedure

Eventueel is de check ook met de hand uit te voeren plak onderstaande string achter je site-url:

administrator/index.php?option=com_datafeeds&c=check

Download en upload van feedconfiguraties

Om de uitwisseling van configuraties tussen websites iets eenvoudiger te maken is her mogelijk de settings van een feed te downloaden als XML bestand. Op de feed wijzig pagina vind je de link XML voor de download. Op de datafeeds pagina zelf staat een icon upload. (svn : 574)

 

 

(de upload is er dus niet voor de datafeeds zelf!)

Tradetracker feed van feeds

Via het soap protocol is het nu ook mogelijk om een overzicht van de tradetracker feeds te krijgen. (helaas is soap lang niet altijd standaard op servers, ga bij TT vragen om een csv lijst van de feeds ) (versie 549). In de configuratie ( parameters) moet je de website en de sleutel opgeven. de TT site id is optioneel

 

Alleen unieke titels op een pagina

Bij sommige producten komt een bepaalt item meerdere keren voor, bijvoorbeeld reizen met verschillende vertrekdata, kleding in verschillende kleuren. Dit is te voorkomen door te groeperen op 'titel' en groeperen aan te zetten voor alle levels. Echter het groeperen op titel is een vrij kostbare sql operatie ( titel is text en niet geindexeerd).  Daarom is er de mogelijkheid dubbele titels er bij de weergave uit te filteren De standaard weergave  geeft dan elke titel+feed combinatie meer 1 keer weer.  De optie kan op menu niveau aangezet worden in de advanced sectie. (versie 480)

Zoekfunctie aangepast

de zoekplugin maakt nu gebruik van de instellingen van het in de plugin opgegeven menu of van het eerste datafeeds menu dat het kan vinden (versie 463).

Automatisch invullen van feed configuratie

(versie 415) Op basis van bekende velden zal de component proberen een aantal velden (titel, href,  image, prijs,  Select 1,  Select 2,  Select 3)  in de configuratie al in de vullen. Van lang niet alle feeds zijn de velden bekend bij met name de Select velden zul je vaak zelf een betere keuze moeten maken.

Automatische Daisycon Configuratie

Versie 400, zie het artikel over de daisycon configuratie

HTML entities

Vanaf versie 384 worden html entities standaard gedecodeerd naar de karakter set

zie ook het artikel over de rare tekens

Google sitemap

versie 294

Aanroep

http://website/index.php?option=com_datafeeds&view=items&format=xmlmap

voorbeeld

http://www.winkelpromenade.be/index.php?option=com_datafeeds&view=items&format=xmlmap

dit geeft een sitemap van sitemaps. In de sitemap van sitemap vind je de links naar de afzonderlijke sitemaps

All-in-one installatie

De component, module en plugin vormen nu 1 pakket. Tevens wordt als  voorbeeld een menu item aangemaakt ( en de module geactiveerd ) waardoor je na installatie meteen een werkend systeem hebt.

De component ondersteunt nu de upgrade methode van joomla. Je kunt de component dus herinstalleren zonder eerste een deinstall uit te voeren. (Vanaf 250)

Zie ook de opmerking bij de module aanpassing

Linkstructuur

Links volgen nu meer de joomla conventie. De oude links worden doorgestuurd.

Referentie tracking

In versie 0.9 is de referentie tracking die in eerdere versies beperkt aanwezig was uitgebouwt.  Voor een klik wordt een string meegegeven die tot de betreffende pagina te herleiden is.

 

Verder

 

mod_datamenu layout selectie ( vanaf 238 )

De wijze waarop je het layout selecteerd is eenvoudiger, het pulldown menu toont nu alle layout die er zijn.

BELANGRIJK : als je een module voor het eerst weer bewerkt, controleer het gekozen layout. Als je een custom layout  gebruikt moet je de instelling handmatig aanpassen in het pulldown menu. Helaas is dat niet te goed te automatiseren.

 

Downloads